درجه حفاظت آی پی (IP) چراغ چیست؟

درجه حفاظت آی پی (IP) چراغ چیست؟

چهار‌شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۰۶۷۸ بازدید

درجه حفاظت آی پی ingress protection

بر اساس استانداردهای بین المللی، درجه حفاظت تجهیزات با حروف IP به همراه دو عدد نشان داده می شود که عدد اول از سمت چپ نشان دهنده

درجه حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی و گرد و غبار و عدد دوم، نمایانگر میزان حفاظت در برابر ورود آب و رطوبت است.

The designation to indicate the degrees of protection consists of the characteristics letters IP followed by two numerals

The first numeral indicates the degree of protection as well as the second one against harmful ingress of water

شرح

عدد اول

1st number

علامت

Symbol

description

بدون حفاظت

0

No protection

حفاظت شده در برابر ورود اشیاء با قطر بیش از 50 میلی متر

1

Protection against solid bodies Φ 50mm

حفاظت شده در برابر ورود اشیاء با قطر بیش از 12 میلی متر

2

Protection against solid bodies Φ 12mm

حفاظت شده در برابر ورود اشیاء با قطر بیش از 2.5 میلی متر

3

Protection against solid bodies Φ 2.5mm

حفاظت شده در برابر ورود اشیاء با قطر بیش از 1 میلی متر

4

Protection against solid bodies Φ 1mm

دستگاه به طور کامل در برابر نفوذ گرد و غبار حفاظت نشده است، اما گرد و غبار وارد شده در کارکرد دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند.

5

Protection against dust

حفاظت شده در برابر نفوذ گرد و غبار به طور کامل

6

Dust-tight

شرح

عدد دوم

2nd number

علامت

Symbol

description

بدون حفاظت

0

No protection

حفاظت شده در برابر ریزش عمودی قطرات آب

1

Protection against diagonally dripping water

حفاظت شده در برابر ریزش قطرات آب با زاویه کمتر از 15 درجه

2

Protection against diagonally dripping water (angle of 15° from above)

حفاظت شده در برابر پاشش آب با زاویه کمتر از 60 درجه

3

Protection against diagonally water spry up to an (angle of 60° from above)

حفاظت شده در برابر پاشش آب از هر جهت

4

Protection against water splashes from any direction

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت

5

Protection against jets of water

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار بسیار زیاد از هر جهت

6

Protection against temporary immersions in water

حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب تحت شرایط استاندارد فشار و زمان

7

Protection against permanent submersion in water. Specific testing conditions must be agreed, especially with regard to high-pressure cleaning equipment.

حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب به طور دائم

8

Protection against permanent submersion in water. Specific testing conditions must be agreed, especially with regard to high-pressure cleaning equipment.

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image